Jak wyrobić EKUZ?

Jak wyrobić EKUZ?

Jednym z benefitów członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest ułatwiona podróż do innych krajów członkowskich, w związku z tym wielu Polaków spędza wakacje za granicą. Wypoczynek letni często jednak niesie ze sobą podwyższone ryzyko wypadków, takich jak złamania czy zwichnięcia. Zawsze zdarzyć się mogą także niebezpieczne sytuacje losowe, które wymogą od nas wizytę u lekarza. Na szczęście za granicą również możemy liczyć na bezpłatną opiekę medyczną. Nie jest to jednak automatyczne, a wymaga od wyjeżdżających pewnych kroków, w tym wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W takim razie jak wyrobić EKUZ?

Co daje EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia posiadaczowi bezpłatną pomoc medyczną w publicznych placówkach na terenie innych krajów Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Ma za zadanie służyć tylko w przypadkach nagłych, więc obejmuje znacznie węższy zakres zdarzeń niż nawet podstawowa polisa turystyczna. Nie pokrywa także kosztów transportu do Polski ani usług, które wykonuje się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce, ale w odwiedzanym kraju są dodatkowo płatne. Wobec tego, zwłaszcza w przypadku wyjazdu na dłuższy czas, warto zastanowić się nad wykupieniem dodatkowo polisy turystycznej. Nie dość, że będzie dla nas dostępny szerszy zakres usług medycznych, to często możemy dodatkowo liczyć na ubezpieczenie naszego bagażu czy też następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gdzie i jak wyrobić EKUZ?

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wymaga przedłożenia listownie lub osobiście wniosku do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach oszczędności czasu wniosek można pobrać z Internetu i uzupełnić samodzielnie nawet w przypadku wyboru osobistej wizyty w oddziale. Otrzymanie karty jest bezpłatne i nie wymaga zdjęcia, a jeśli wniosek złożyliśmy i wypełniliśmy poprawnie, powinniśmy móc odebrać ją w ciągu 3 dni roboczych osobiście, lub zostanie ona wysłana do odebrania na poczcie, jeśli zaznaczyliśmy stosowną opcję we wniosku. Odebrać kartę może za nas także inna osoba, o ile jest do tego upoważniona. Okres, przez jaki ważna będzie karta zależny jest od źródła z którego pobieramy ubezpieczenie. Maksymalnie może to być 5 lat dla między innymi emerytów, z kolei osobom pracującym kartę przyznaje się na okres 3 lat.

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest absolutną koniecznością przy wyjeździe za granicę, jako, że gwarantuje ona otrzymanie bezpłatnej pomocy medycznej w nagłym przypadku. Warto więc wiedzieć jak wyrobić EKUZ.

Dodaj komentarz