Działalność ustawodawcza i organizacyjna KEN

Działalność ustawodawcza i organizacyjna KEN

System szkolny KEN był trójpoziomowy i stanowy. Obejmował szkoły parafialne, średnie i wyższe. Warunkiem dostania się na studia uniwersyteckie było uprzednie uzyskanie wykształcenia średniego. Nie było jednak drożności między szkołą parafialną a szkołą średnią. Komisja Edukacji Narodowej nie zajmowała się…

Read More